This English, Brighton-based sextet released their third album €œRolling Blackouts€ on January 31, 2011 in the UK and February 1, 2011 in the US. There are a total of thirteen upbeat tracks, mixing different styles of indie rock, alternative dance, and golden age hip-hop, as well as others.

The first song I ever heard from The Go! Team was Huddle Formation from their first album €œThunder, Lightning, Strike,€ released in 2004 and I automatically loved this band. Now seven years later, they released their third and potentially final album, according to NME. Songwriter Ian Parton composed The Go! Team′s debut album €œThunder, Lightning, Strike€ alone. He stated on January 31, 2011, that they don′t want to pull a Jay-Z and say that they are done, but then return three years later. Ian feels that this may be the last year touring, but he certainly did not state that the band is splitting. Parton stated that he never imagined this to be a long term project.
€œRolling Blackouts€ is very eclectic and definitely feels that the group went €˜all out′ with this one. Their first track T.O.R.N.A.D.O. explodes with singer/rapper Ninja and horns blasting in the background. The melody in this song truly feels as if you can be pulled into a tornado in a split second for all of the two minutes and ten seconds before it abruptly ends. Second track, Secretary Song, collaboration with Deerhoof′s Satoni Matsuzaki, is toned-down, but still has a bubblegum feel with cheering chants.
One interesting fact about The Go! Team is that even though it falls under €œindie rock€ or €œalternative dance,€ this group brings all types of genres into their music, from jazz to pop to explosive operative rhythms. Most of their songs are perfect to dance to or listen to while working out. They are lively, mixing many forms of music and just groovy. It is sad that this may be their final album, but they made sure €œRolling Blackouts€ sure kept their fans happy and entertained.

Track list:

1. T.O.R.N.A.D.O.
2. Secretary Song
3. Apollo Throwdown
4. Ready to Go Steady
5. Bust-Out Brigade
6. Buy Nothing Day
7. Super Triangle
8. Voice Yr Choice
9. Yosemite Theme
10. The Running Range
11. Lazy Poltergeist
12. Rolling Blackouts
13. Black Like 8 Track

Image Courtesy of  http://www.myspace.com/thegodetroit